Sobre nós

Que é o varal, quen somos, somos alma, somos materia ou somos só froito do azar….